Infoa kurssista

Opintoihin liittyvä liikuntakurssi

Opintoihin liittyvä liikuntakurssi (YLIY010 ja YLIY011) on Jyväskylän yliopiston korkeakoululiikunnan organisoima vapaavalintainen ja maksuton kurssi, jolla on oma syys- ja kevätohjelmansa. Kesällä kurssia voi suorittaa keräämällä suorituskertoja korkeakoululiikunnan kesän maksullisista liikuntakursseista.

Opiskelijat voivat suorittaa opintoihin liittyvän liikuntakurssin kahdesti opintojen aikana. Kumpikin liikuntakurssi kerryttää 2 opintopistettä. Liikuntakurssit ovat avoimia kaikille muille paitsi liikuntakasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmissa opiskeleville. Kurssin voi aloittaa ja suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Lukukauden (kevät/syksy) aikana voi suorittaa korkeintaan yhden liikuntakurssin. YLIY010 liikuntakurssi tulee suorittaa ennen YLIY011 kurssin aloittamista. Kurssin suorittamiseen voi kuitenkin käyttää useamman lukukauden.

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin liikuntalajeihin ja kaupungissa oleviin liikuntapaikkoihin. Tavoitteena on, että kurssille osallistuja voisi löytää oman liikuntalajinsa ja innostuksen liikuntaan.

Kurssi muodostuu viidestätoista puolentoista tunnin suorituskerrasta, jotka opiskelija voi valita oman aikataulunsa ja mieltymyksensä mukaan yliopistoliikunnan opintoihin liittyvän liikuntakurssin lukukausikohtaiselta tuntitarjottimelta. Saman liikuntamuodon/-lajin voi valita suorituskerraksi korkeintaan kahdesti. Vähintään yhden suorituksista tulee olla luento. Luentokerran voi korvata myös tekemällä n. 1-2 sivun pituisen oppimispäiväkirjan opintoihin liittyvän liikuntakurssin tunneista, joille on osallistunut ja antamalla palautetta kurssin kehittämiseksi. Oppimispäiväkirja palautetaan sähköpostitse osoitteeseen. 

Lajitarjonta

Kausikohtainen alkukauden kurssitarjotin julkaistaan vähän ennen lukukauden alkua, mutta ohjelmaa päivitetään vielä jonkin aikaa lukukauden alkamisen jälkeenkin. Jokaisella viikolla on keskimäärin kolme eri lajin suorituskertaa. Lajit vaihtelevat sekä vuodenaikojen, että saatavissa olevien opettajien ja tilojen mukaan. Lajitarjonnassa pyritään monipuolisuuteen ja suorituskerrat ovat yleensä arkipäivinä eri aikoihin päivästä. Opintoihin liittyvä liikuntakurssi sisältää myös luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista. Luentojen aiheina ovat on ollut vuosien varrella mm. ergonomia, stressi, uni, syöminen, istuminen, allergiat ja liikunta.

Ilmoittautuminen

Kurssikokonaisuuteen ja jokaiselle tunnille ilmoittaudutaan Sisussa. Ilmoittautuminen alkaa noin kaksi viikkoa ennen tuntia ja ilmoittautuminen päättyy n. 5-7 päivää ennen tuntia.

Kurssin eri tunneille otetaan vaihteleva määrä osallistujia. Määrä riippuu mm. lajin luonteesta ja käytössä olevasta tilasta. Ilmoittautumisvaiheessa  voi joutua jonotuslistalle, mutta ilmoittautumistilanne saattaa muuttua, joten jokainen ilmoittautuja voi seurata omaa tilannetaan Sisu-järjestelmässä.

Osallistumisen peruminen

Peruminen on tehtävä ennen ilmoittautumisajan umpeutumista (5-7 päivää) Sisussa poistamalla nimi kurssin (eli tässä tapauksessa tunnin) osallistujalistalta. 

Jos peruminen tapahtuu samana päivän kuin lajikokeilu sairastumisen vuoksi, on perumisesta otettava yhteyttä liikuntatoimistoon sähköpostilla osoitteeseen korkeakoululiikunta(at)jyu.fi viimeistään 2h ennen tunnin alkua. 

Myös varasijalla olevan on poistettava ilmoittautumisensa, jos ei halua jonottaa viimeiseen saakka paikkaa. Peruuttamattomat poissaolot ovat harmillisia niin varasijoilla olevien opiskelijoiden, ohjaajan kuin myös yliopistoliikunnan resurssien kannalta. Peruuttamattoman poissaolo estää jatkossa osallistumasta ko lajiin.

Opetuskieli

Opetuskieli on ilmoitettu ennakkoon. Pääpaino tunneilla on suomeksi, mutta jokaisella tunnilla annetaan ohjeita myös engalnniksi sitä tarvitseville. Mikäli saman lajin tunteja on kaudessa toiseen kertaan on toinen tunti merkitty suomeksi/englanniksi. Tunneilla voi siis osallistua kuka vaan kielestä riippumatta. 

 

Tiedottaminen

Mikäli on tarvetta, lajikokeilusta laitetaan lisätietoa osallistujille. Tämän vuoksi on tärkeä huolehtia siitä, että Sisun henkilötiedoissa on voimassa olevat yhteystiedot, jotta kurssin sähköpostilistaa voidaan hyödyntää.

Suoritusmerkinnät

Kurssin suorittaakseen opiskelija tarvitsee suorituskortin, johon opiskelija merkitsee lajikokeilun päivämäärän ja lajin. Kokeilun jälkeen tunnin opettaja antaa korttiin leiman tai laittaa siihen nimensä. Suorituskortin saa korkeakoululiikunnan toimistosta tai jos ketään ei ole paikalla, toimiston L172 edessä olevalta pöydältä tai Liikunnan pääaulasta vahtimestareiden pisteen luota. Täynnä oleva suorituskortti palautetaan korkeakoululiikunnan toimistoon tarkastettavaksi ja suorituksen saamiseksi. Vaihtoehtoisesti voit palauttaa kortin ottamalla siitä kuvan ja lähettämällä sen sähköpostitse korkeakoululiikunta(at)jyu.fi. Kirjaa otsikkokenttään YLIY SUORITUS.

Palaute

Kurssin kehittämisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat antavat siitä palautetta suullisesti esimerkiksi liikuntatoimistoon tai kirjallisesti opintopäiväkirjojen muodossa. Lisäksi palautetta voi antaa palaute-sivun kautta. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskeljoilla on mahdollisuus vastata kurssia koskevaan palautekyselyyn.