Ohjeet

Kurssikuvaus

Opintoihin liittyvä liikuntakurssi (YLIY010 ja YLY011) on Jyväskylän yliopiston korkeakoululiikunnan organisoima vapaavalintainen ja maksuton kurssi. Kurssi on yksi osa Jyväskylän korkeakoululiikunnan kokonaistarjontaa. Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin liikuntalajeihin ja kaupungissa oleviin liikuntapaikkoihin. Tavoitteena on, että kurssille osallistuja voisi löytää oman liikuntalajinsa ja innostuksen liikuntaan.

Opiskelijat voivat suorittaa opintoihin liittyvän liikuntakurssin kahdesti opintojen aikana. Kumpikin liikuntakurssi kerryttää 2 opintopistettä. Liikuntakurssit ovat avoimia kaikille muille paitsi liikuntapedagogiikkaa pääaineenaan opiskeleville.

Kurssi muodostuu viidestätoista puolentoista tunnin suorituskerrasta, jotka opiskelija voi valita oman aikataulunsa ja mieltymyksensä mukaan yliopistoliikunnan opintoihin liittyvän liikuntakurssin lukukausikohtaiselta tuntitarjottimelta. Suoritukset kerätään kurssin siniseen suorituskorttiin. Kurssissa on oma ohjelmansa syksyllä ja keväällä. Tarjolla on lukukausittain noin 50 lajikokeilua ja luentoa. Kesällä kurssia voi suorittaa keräämällä suorituskertoja yliopistoliikunnan kesän maksullisista kursseista. Kurssin voi aloittaa ja suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Lukukauden aikana voi suorittaa korkeintaan yhden liikuntakurssin. Kurssin suorittamiseen voi kuitenkin käyttää useamman lukukauden.

Saman liikuntamuodon voi valita suorituskerraksi korkeintaan kahdesti. Vähintään yhden suorituksista tulee olla luento, mutta luentokertoja voi olla enimmillään kaksi. Luentokerran voi korvata myös tekemällä opintopäiväkirjan opintoihin liittyvän liikuntakurssin tunneista, joille on osallistunut ja antamalla palautetta kurssin kehittämiseksi. Tunneille osallistuminen edellyttää opintoihin liittyvän liikuntakurssin suorittamista ja leimojen keräämistä suorituskorttiin. Tunneille ei voi osallistua ellei suorita kurssia.

Lajitarjonta

Kausikohtainen alkukauden kurssitarjotin julkaistaan vähän ennen lukukauden alkua, mutta ohjelmaa päivitetään vielä jonkin aikaa lukukauden alkamisen jälkeenkin. Jokaisella viikolla on keskimäärin kolme eri lajin suorituskertaa. Lajit vaihtelevat sekä vuodenaikojen että saatavissa olevien opettajien ja tilojen mukaan. Lajitarjonnassa pyritään monipuolisuuteen ja suorituskerrat ovat yleensä arkipäivinä eri aikoihin päivästä. Opintoihin liittyvä liikuntakurssi sisältää myös luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista. Luentojen aiheina ovat on ollut vuosien varrella mm. ergonomia, stressi, uni, syöminen, istuminen, allergiat ja liikunta.

Ilmoittautuminen

Kurssikokonaisuuteen ei tarvitse eikä voi ilmoittautua. Sen sijaan jokaiseen yksittäiseen lajikokeiluun täytyy ilmoittautua erikseen Korppi-järjestelmässä. Ilmoittautuminen  alkaa 14  päivää ennen lajikokeilua ja päättyy edellisenä iltana.

Jonottaminen

Kurssin eri lajikokeiluihin otetaan vaihteleva määrä osallistujia. Määrä riippuu mm. lajin luonteesta ja käytössä olevasta tilasta. Ilmoittautumisvaiheessa  voi joutuu jonotuslistalle, mutta ilmoittautumistilanne saattaa muuttua, joten jokainen ilmoittautuja on velvollinen seuraamaan omaa tilannettaan Korppi-järjestelmästä.

Osallistumisen peruminen

Peruminen on tehtävä kolme (3) päivää ennen suorituskertaa Korpissa poistamalla nimi kurssin (eli tässä tapauksessa lajikokeilun) osallistujalistalta. Nimen poistaminen ryhmän nimilistalta, ei poista nimeä koko lajikokeilusta, joten tätä poistamista on vältettävä.

Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin kolme päivää ennen lajikokeilua, on perumisesta otettava yhteyttä liikuntatoimistoon joko sähköpostilla osoitteeseen yo-liikunta(at)jyu.fi tai soittamalla numeroon 050 4285270 tai 050 0644769.

Myös varasijalla olevan on poistettava ilmoittautumisensa, jos ei halua jonottaa viimeiseen saakka paikkaa. Peruuttamattomat poissaolot ovat harmillisia niin varasijoilla olevien opiskelijoiden, ohjaajan kuin myös yliopistoliikunnan resurssien kannalta. Peruuttamattoman poissaolo estää jatkossa osallistumasta ko lajiin.

Tiedottaminen

Mikäli on tarvetta, lajikokeilusta laitetaan lisätietoa osallistujille. Tämän vuoksi on tärkeä huolehtia siitä, että Korpin henkilötiedoissa on voimassa olevat yhteystiedot, jotta kurssin sähköpostilistaa voidaan hyödyntää.

Suoritusmerkinnät

Kurssin suorittaakseen opiskelija tarvitsee suorituskortin, johon opiskelija merkitsee lajikokeilun päivämäärän ja lajin. Kokeilun jälkeen tunnin opettaja antaa korttiin leiman tai laittaa siihen nimensä. Suorituskortin saa korkeakoululiikunnan toimistosta. Täynnä oleva suorituskortti palautetaan korkeakoululiikunnan toimistoon tarkastettavaksi  ja suorituksen saamiseksi.

Palaute

Kurssin kehittämisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat antavat siitä palautetta suullisesti esimerkiksi liikuntatoimistoon tai kirjallisesti opintopäiväkirjojen muodossa. Lisäksi palautetta voi antaa palaute-sivun kautta.