Ohjelma

Opintoihin liittyvä liikuntakurssi (YLIY010 ja YLIY011) on Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunnan organisoima vapaavalintainen ja maksuton kurssi. Kurssissa on oma ohjelmansa syys- ja keväkaudella. Kesällä ei ole omaa ohjelmaa, mutta kurssia voi suorittaa osallistumalla maksullisiin liikuntakursseihin. Kesäkursseista saa 1-2 suoritusmerkintää opintoihin liittyvän liikuntakurssin suorituskorttiin. Lisää ohjeita kurssista.