Ohjeet

Liikuntakurssit

Ilmoittautuminen korkeakoululiikunnan kurssille

Korkeakoululiikunnan kurssit on tarkoitettu yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. YTHS:n kurssit on tarkoitettu vain opiskelijoille, joilla on YTHS:n palvelujen käyttöoikeus. Kursseille on ilmoittauduttava etukäteen Korppi-järjestelmässä, jonne pääsee suoraan Liikuntakurssit-sivun linkin kautta. Ilmoittautuessaan kurssille henkilö sitoutuu korkeakoululiikunnan kurssiehtoihin. Jos kurssilainen ei pääse kurssin ensimmäiselle tapaamiskerralle, on tästä ilmoitettava ajoissa Korkeakoululiikunnan toimistoon tai kurssin ohjaajalle, sillä muuten voi menettää paikkansa varasijalla olevalle. Ilmoittautuessa on tärkeää lukea Korpissa olevat tiedot kurssin hinnasta, kurssipaikasta, vaatetuksesta, poissaolosta ilmoittamisesta jne. Varasijalla olevan tulee seurata jonotustilannetta. Kursseille ilmoittautumiset ovat sitovia. Kurssimaksu on maksettava, jos perumista ei tapahdu lainkaan tai peruminen tapahtuu alle viisi päivää ennen kurssin alkua ilman pätevää todistusta.

Kurssin maksaminen

Kurssin hinta löytyy Liikuntakurssit-sivulta ko. kurssin kohdalta. Kurssimaksun maksamisesta lisätietoa sivulta Maksut ja info. Kursseille osallistuminen ei edellytä liikuntatarraa.

Osallistumisen peruminen

Jos tulo kurssille peruuntuu, on ilmoittautuminen peruttava Korppi-järjestelmässä. Peruminen on tehtävä Korpissa viisi (5) päivää ennen kurssin alkua valitsemalla "poista ilmoittautumisesi". Jos haluat  perua ilmoittautumisesi myöhemmin kuin viisi päivää ennen kurssin alkua, voit tehdä perumisen vain Yliopistoliikunnan toimistoon hyväksyttävää todistusta (esim. lääkärintodistus) vastaan. Perumisesta on otettava yhteyttä liikuntatoimistoon joko s-postilla osoitteeseen yo-liikunta(at)jyu.fi tai lähettämällä tekstiviesti/soittamalla numeroon 050 4285270 tai 050 0644769.

Myös varasijalla olevan on poistettava ilmoittautumisensa, jos ei halua jonottaa paikkaa. Kurssimaksu on maksettava, jos perumista ei tapahdu tai peruminen tapahtuu alle viisi päivää ennen kurssin alkua ilman pätevää todistusta. Huomaa, että peruminen kurssin ryhmästä ei riitä, vaan peruminen on tehtävä koko kurssilta.

Kurssiin liittyvä tiedotus

Jokaisen on pidettävä huolta siitä, että Korpissa olevat yhteystietosi (sähköposti ja puhelin) ovat ajantasalla, sillä kurssilaisille lähetetään usein ohjeita Korpin kurssilistojen kautta.

Opintoihin liittyvä liikuntakurssi

Opintoihin liittyvä liikuntakurssi (YLIY010 ja YLY011) on Jyväskylän yliopiston korkeakoululiikunnan organisoima vapaavalintainen ja maksuton kurssi, jolla on oma syys- ja kevätohjelmansa. Kesällä kurssia voi suorittaa keräämällä suorituskertoja korkeakoululiikunnan kesän maksullisista liikuntakursseista.

Opiskelijat voivat suorittaa opintoihin liittyvän liikuntakurssin kahdesti opintojen aikana. Kumpikin liikuntakurssi kerryttää 2 opintopistettä. Liikuntakurssit ovat avoimia kaikille muille paitsi liikuntapedagogiikkaa pääaineenaan opiskeleville. Kurssin voi aloittaa ja suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Lukukauden aikana voi suorittaa korkeintaan yhden liikuntakurssin. Kurssin suorittamiseen voi kuitenkin käyttää useamman lukukauden.

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin liikuntalajeihin ja kaupungissa oleviin liikuntapaikkoihin. Tavoitteena on, että kurssille osallistuja voisi löytää oman liikuntalajinsa ja innostuksen liikuntaan.

Kurssi muodostuu viidestätoista puolentoista tunnin suorituskerrasta, jotka opiskelija voi valita oman aikataulunsa ja mieltymyksensä mukaan yliopistoliikunnan opintoihin liittyvän liikuntakurssin lukukausikohtaiselta tuntitarjottimelta. Saman liikuntamuodon voi valita suorituskerraksi korkeintaan kahdesti. Vähintään yhden suorituksista tulee olla luento. Luentokerran voi korvata myös tekemällä opintopäiväkirjan opintoihin liittyvän liikuntakurssin tunneista, joille on osallistunut ja antamalla palautetta kurssin kehittämiseksi. 

Lajitarjonta

Kausikohtainen alkukauden kurssitarjotin julkaistaan vähän ennen lukukauden alkua, mutta ohjelmaa päivitetään vielä jonkin aikaa lukukauden alkamisen jälkeenkin. Jokaisella viikolla on keskimäärin kolme eri lajin suorituskertaa. Lajit vaihtelevat sekä vuodenaikojen että saatavissa olevien opettajien ja tilojen mukaan. Lajitarjonnassa pyritään monipuolisuuteen ja suorituskerrat ovat yleensä arkipäivinä eri aikoihin päivästä. Opintoihin liittyvä liikuntakurssi sisältää myös luentoja terveydestä ja hyvinvoinnista. Luentojen aiheina ovat on ollut vuosien varrella mm. ergonomia, stressi, uni, syöminen, istuminen, allergiat ja liikunta.

Ilmoittautuminen

Kurssikokonaisuuteen ei tarvitse eikä voi ilmoittautua. Sen sijaan jokaiseen yksittäiseen lajikokeiluun täytyy ilmoittautua erikseen Korppi-järjestelmässä. Ilmoittautuminen alkaa seitsemän (7) päivää ennen lajikokeilua klo 8 ja ilmoittautuminen päättyy yleensä lajikokeilupäivänä klo 10.

Jonottaminen

Kurssin eri lajikokeiluihin otetaan vaihteleva määrä osallistujia. Määrä riippuu mm. lajin luonteesta ja käytössä olevasta tilasta. Ilmoittautumisvaiheessa  voi joutuu jonotuslistalle, mutta ilmoittautumistilanne saattaa muuttua, joten jokainen ilmoittautuja on velvollinen seuraamaan omaa tilannettaan Korppi-järjestelmästä.

Osallistumisen peruminen

Peruminen on tehtävä kolme (3) päivää ennen suorituskertaa Korpissa poistamalla nimi kurssin (eli tässä tapauksessa lajikokeilun) osallistujalistalta. Nimen poistaminen ryhmän nimilistalta, ei poista nimeä koko lajikokeilusta, joten tätä poistamista on vältettävä.

Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin kolme päivää ennen lajikokeilua, on perumisesta otettava yhteyttä liikuntatoimistoon joko sähköpostilla osoitteeseen yo-liikunta(at)jyu.fi tai soittamalla numeroon 050 4285270 tai 050 0644769.

Myös varasijalla olevan on poistettava ilmoittautumisensa, jos ei halua jonottaa viimeiseen saakka paikkaa. Peruuttamattomat poissaolot ovat harmillisia niin varasijoilla olevien opiskelijoiden, ohjaajan kuin myös yliopistoliikunnan resurssien kannalta. Peruuttamattoman poissaolo estää jatkossa osallistumasta ko lajiin.

Tiedottaminen

Mikäli on tarvetta, lajikokeilusta laitetaan lisätietoa osallistujille. Tämän vuoksi on tärkeä huolehtia siitä, että Korpin henkilötiedoissa on voimassa olevat yhteystiedot, jotta kurssin sähköpostilistaa voidaan hyödyntää.

Suoritusmerkinnät

Kurssin suorittaakseen opiskelija tarvitsee suorituskortin, johon opiskelija merkitsee lajikokeilun päivämäärän ja lajin. Kokeilun jälkeen tunnin opettaja antaa korttiin leiman tai laittaa siihen nimensä. Suorituskortin saa korkeakoululiikunnan toimistosta. Täynnä oleva suorituskortti palautetaan korkeakoululiikunnan toimistoon tarkastettavaksi  ja suorituksen saamiseksi.

Palaute

Kurssin kehittämisen kannalta on tärkeää, että opiskelijat antavat siitä palautetta suullisesti esimerkiksi liikuntatoimistoon tai kirjallisesti opintopäiväkirjojen muodossa. Lisäksi palautetta voi antaa palaute-sivun kautta.