Kanditutkimus kertoo: Korkeakoululiikunta herättää tunteita yhteisöllisyydestä, monipuolisuudesta ja kansainvälisyydestä

 

Viestintäjohtamisen opiskelijat Annika Hannola ja Ella Korpiala tutkivat kandityössään korkeakoululiikunnan organisaatiokulttuuria. Jyväskylän yliopiston henkilöstön keskuudessa toteutetun tutkimuksen mukaan korkeakoululiikunnan vahvuuksia ovat etenkin yhteisöllisyys, monipuolisuus, kansainvälisyys sekä mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden toimintaan.

 

  • Tutkimuksessa havaittiin myös, että korkeakoululiikunnan organisaatiokulttuurilla on samoja piirteitä kuin Jyväskylän yliopiston organisaatiokulttuurilla. Yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi liikunta, työpaikka, positiivinen kokemus organisaatiosta ja tiettyjen arvojen jakaminen.

  • Korkeakoululiikunnan organisaatiokulttuuri tulee esille esimerkiksi ryhmäliikuntatunneille osallistuttaessa ja se näkyy muun muassa viikoittaisena aktiivisuutena sekä positiivisina kokemuksina arkipäiväisessä elämässä.
  • Mahdollisuus kokea olevansa osa yhteisöä luettiin tutkimuksen mukaan yhdeksi korkeakoululiikunnan organisaatiokulttuuria vahvistavaksi tekijäksi.

  • Vastaajien mukaan korkeakoululiikunnan parissa koetaan yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

  • Tutkimus osoitti myös, että korkeakoululiikuntaa ja työnantajan eli Jyväskylän yliopiston tarjoamaa mahdollisuutta käyttää palveluita arvostetaan.

 

Korkeakouliliikunta kiittää kanditutkijoita ja kaikkia kyselyyn vastanneita! Pyrimme jatkossakin vaalimaan tutkimuksessa esiin nousseita arvoja, kuten yhteisöllisyyttä, monipuolisuutta, kansainvälisyyttä ja osallistujien mahdollisuutta vaikuttaa. 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: