uMoven tulevaisuuden suuntaviivat

Pohjateksti: Lotta Valtatie

Yhdessä, hyvinvoiden, luonnosta inspiroituen - Korkeakouluyhteisöä on kuultu ja uMoven tulevaisuuden suuntaviivat ovat selvillä! 

Olemme selvittäneet asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihimme ja hahmotelleet sen pohjalta suuntaviivoja tulevaisuuteen. Ydintehtävänämme on tarjota liikuntaa ja hyvinvointia Jyväskylän korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Palveluissamme on tarjolla muun muassa ryhmäliikuntaa, palloiluvuoroja, kuntosaleja, monipuolisia kursseja, tapahtumia ja verkko-ohjelmia. 

Nyt olemme on tarkastelleet toiminnan nykytilannetta ja kuulleet teidän asiakakkaiden toiveita, jotta voimme kehittää entistä parempia mahdollisuuksia korkeakoululiikuntaan. “Motivaatio tulevaisuussuunnitelman rakentamiseen lähti tarpeestamme sanallistaa sitä, millaisena yhteisömme haluaa nähdä uMoven tulevina vuosina”, kertoo uMoven tiimivetäjä Henna Törmänen. “Halusimme kuunnella korkeakoulujen opiskelijoita ja henkilökuntaa, jotta saimme tietoa siitä, mitä uMovelta kaivataan ja toisaalta kuulla mikä on jo hyvin.” Myös uudenlaiset opiskelun ja työnteon muodot, kuten hybridityön yleistyminen, asettavat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia liikuntapalveluille. 

Tulevaisuussuunnitelman pohjaksi järjestettiin keväällä 2022 kysely koko korkeakouluyhteisölle, jossa selvitettiin sekä palveluiden käyttäjien että niitä toistaiseksi käyttämättömien näkemyksiä uMovesta. Saatua tietoa syvennettiin myös opiskelijoiden ja uMoven tiimin työpajoissa. 

Kyselystä kehitysideoita palveluihin 

Kyselyn perusteella palveluitamme käytetään säännöllisesti ja niihin ollaan yleisesti hyvin tyytyväisiä: 80 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä palveluita kerran tai useammin viikossa, ja valtaosa (94–100 %) oli melko tai hyvin tyytyväisiä eri palveluihin. Kiitosta saivat etenkin hinta, palveluiden monipuolisuus, ohjauksen laatu ja asiakaspalvelu. 

Vaikka palveluihin oltiin yleisesti tyytyväisiä, myös kehitettävää löytyy. Parannettavaa vastaajat löysivät erityisesti liittyen liikuntatiloihin ja palveluista viestimiseen. Erityisesti kehitystoiveita annettiin luontoliikuntaan, kuntosaleihin ja palloiluun liittyen. Vastaajat toivoivat lisää opastettua ulkoilua ja liikuntaa luonnossa, kuten laskettelua, melontaa tai patikointia. Kuntosaliin toivottiin kehitystä erityisesti tilojen osalta. Kyselyn vastaajat kaipasivat palloilua myös kesälle esimerkiksi ulkopeleinä, ja esimerkiksi opiskelijaturnausten järjestämistä oli ehdotettu. 

Suuntaviivoja tulevaisuuteen 

Kyselyn pohjalta tiimimme hahmotteli viisi keskeistä kehittämisen teemaa: asiakaspolku, viestintä, brändäys, näkyvyys ja tunnettuus, sekä tilatarpeet. Lähitulevaisuudessa kehityskohteina ovat siis muun muassa seuraavat : 

  • Selvitetään digitaalisien järjestelmien mahdollisuuksia, jotta koko asiakaskokemus olisi mahdollisimman sujuva. 

  • Levitetään viestinnällä liikunnan iloa ja yhteisöllisyyttä - oikeissa kanavissa ja oikeaan aikaan. 

  • Rakennetaan uMoven brändiä entistä näkyvämmäksi korkeakouluyhteisössä sujuvalla viestinnällä. 

  • Parannetaan palveluiden tunnettuutta. 

  • Tarkastellaan palveluiden ja tilojen kehittämisen mahdollisuuksia mm. kuntosaliselvityksellä. 

“Työtä suuntaviivojen löytämiseksi on jo tehty paljon, ja tästä on hyvä jatkaa kohti entistä houkuttelevampaa korkeakoululiikuntaa. Tämän vuoden yhtenä valintanamme on selvittää kuntosalien tilannetta ja tulevaisuuden toiveita. Uudenlaiset avaukset ja panostukset mm. luontoliikuntaan ja palloiluun liittyen näkyvät jo ja tulevat näkymään palveluvalikoimassamme, Henna Törmänen kuvailee. 

Lue lisää uMoven tulevaisuuden suunnasta (pdf).

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,