Korkeakoululiikunnan tiimin toiminta vahvistuu: tiimivastaavaksi Henna Törmänen

Korkeakoululiikunnan toimintaa vahvistetaan ja palveluita kehitetään tiimin tehtävien ja vastuiden uudelleenmäärittelyllä. Tiimille on valittu tiimivastaava ja roolituksia on tarkennettu tiimin toimintaa ja korkeakoululiikunnan palveluiden kehittämistä tukevaksi. Korkeakoululiikunnalla työskentelee kolme vakituista työntekijää sekä opiskelijaliikunnan tuntityöntekijöitä.

Korkeakoululiikunnan tiimivastaavaksi on valittu liikuntatieteiden maisteri Henna Törmänen. Henna aloitti tehtävässään 3.1.2022. Hän on toiminut vuodesta 2014 alkaen korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelijana.

“On tärkeää, että korkeakoululiikunnan tiimin työtehtäviä on
täsmennetty 
ja tiimillä on nyt lähijohtaja. Tämä jämäköittää meidän toimintaamme ja mahdollistaa innostavien liikuntapalvelujen
tuottamisen korkeakouluyhteisöllemme. Odotan innolla kehittämistyötä ja korkeakoululiikunnan tulevaisuuden rakentamista tiimin kanssa.”,
Henna kertoo.

Hennan monipuolinen koulutustausta liikuntatieteissä ja ulkoilmatieteissä sekä työkokemus toiminnanjohtajana ja verkkomedian sisällöntuotantotiimin vetäjänä olivat tiiminvastaavan valinnassa painotettuja vahvuuksia.

Tiiminvastaavan tehtäviin kuuluvat toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tavoitteiden asettaminen, kumppanuudet ja korkeakoululiikunnan edustaminen, tiimin lähijohtaminen, viestinnän suunnittelu ja
toteuttaminen sekä liikuntakurssien organisointi.

Korkeakoululiikunnan tiimissä jatkavat liikuntasuunnittelija Hanna Savander ja palvelukoordinaattori Kirsi Hartikainen. Hannan päävastuina ovat palloilu- ja vapaavuorojen suunnittelu, opintoihin liittyvän liikuntakurssin organisointi, kuntosalipalveluiden käytettävyydestä huolehtiminen, korkeakoululiikunnan välinehankinnat ja asiakaspalvelu. Kirsin vastuulla on ryhmäliikuntakalenterin suunnittelu, ryhmäliikuntaohjaajien rekrytointi ja koulutuksen järjestäminen, online-palveluiden organisointi sekä asiakaspalvelutehtävät.

Lisäksi korkeakoululiikunnalla työskentelee kaksi tuntityöntekijää Sara Turunen ja Tiia Thil, jotka kehittävät opiskelijaliikuntaa yhdessä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa.

Kuva: Johanna Ketola

Lisätietoja:
Henna Törmänen
henna.tormanen@jyu.fi
0408054748

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,