JYUn opetushenkilökuntaan kuuluva: Hae hyvinvointivalmennukseen

 Yliopiston strategian ja Osaava, luova ja hyvinvoiva ihminen -kehittämisohjelman yhtenä henkilöstöpalveluiden pilottina toteutetaan Hyvinvoiva opettaja -projektia.

Opetustyötä tekevä henkilöstömme jäsen; hae hyvinvointivalmennukseen

 

Projektissa kootaan yhteen ja tehdään näkyväksi olemassa olevia opettajien hyvinvointia tukevia toimintoja sekä haetaan hyvinvointia edistävien kokeilujen avulla uusia toimenpiteitä opetustehtävissä toimivien hyvinvoinnin tukemiseen työuran eri vaiheissa.

Projektin toteutuksessa tärkeässä roolissa ovat mm. korkeakoululiikunta ja liikuntatieteellisen tiedekunnan hanketoiminta. Korkeakoululiikunta pilotoi projektin yhteydessä Personal Trainer -palveluiden tarjoamista henkilökunnalle. Tämän tyyppisiä valmennuspalveluita on toivottu korkeakoululiikunnan palveluihin jo pitkään. Personal Trainer -palvelut toteutetaan yhteistyössä liikuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistuvien akateemisten personal trainereiden kanssa.

Haku avoin­na vuo­den kes­tä­vään hy­vin­voin­ti­val­men­nuk­seen

Ensimmäisessä osakokeilussa projekti tarjoaa hyvinvointivalmennusta 40:lle opetustyötä tekevälle yliopistolaiselle. Hyvinvointivalmennus toteutetaan yhteistyössä Firstbeatin kanssa.

- Noin vuoden kestävään hyvinvointivalmennukseen voivat hakea kaikki opetustehtävissä työskentelevät, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja apua jaksamiseen ja omasta hyvinvoinnista huolta pitämiseen, Minkkinen kertoo.

Valmennus alkaa jo tämän vuoden joulukuussa ja jatkuu lokakuuhun 2020 saakka. Valmennukseen kuuluu mm. Firstbeatin hyvinvointimittauksia, asiantuntijaluentoja sekä henkilökohtaista palautetta. Lisätietoja hankkeen sisällöstä, aikatauluista ja ilmoittautuminen Unossa.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: