Liikuntatarra on pääsylippusi korkeakoululiikunnan palveluihin!Osta liikuntatarra:

JY opiskelijat ja henkilökunta
JAMK opiskelijat ja henkilökunta
HUMAK (Jyväskylä) opiskelijat

Liikuntatarramaksut

Keväällä 2017 voit valita kolmesta eri liikuntatarrasta haluamiesi palveluiden mukaan:

1. Yhdistelmätarralla voit osallistua ryhmäliikuntatunneille ja palloiluvuoroille ja käyttää Kortepohjan ja Monitoimitalon* kuntosalia. Yhdistelmätarra
maksaa 60€.

2. Ryhmäliikunta- ja palloilutarralla voit osallistua ryhmäliikuntatunneille  ja palloiluvuoroille. Tarra maksaa 40€.

3. Kuntosalitarralla pääset Kortepohjan ja Monitoimitalon kuntosaleille. Kuntosalitarra maksaa 35€*.

Kaikki tarrat ovat voimassa 31.8.2017 saakka.
Kortepohjan kuntosalille tarvitset maksuttoman avainkortin, jonka voi noutaa Yliopistokauppa Sopista.
*Monitoimitalon kuntosalille tarvitset 7€ maksavan rannekkeen, jonka voit lunastaa ensimmäisen käyntisi yhteydessä Monitoimitalon vahtimestareilta. Ranneke jää sinulle ja voit käyttää sitä määräämättömän ajan. 

Jos  sinulla on jo koko vuoden 2016-2017 liikuntatarra, pääset sillä kevään ryhmäliikuntatunneille, palloiluvuoroille ja Kortepohjan kuntosalille.

Liikuntatarran noutaminen

JYn opiskelijat ja henkilökunta voi noutaa liikuntatarran Yliopistokauppa Sopista (Seminaarinkatu 15)
JAMKin opiskelijat ja henkilökunta voi noutaa liikuntatarran JAMKOn toimistolta (opiskelijat) tai Rajakadun INFOpisteestä (henkilökunta) tai Yliopistokauppa Sopista (Seminaarinkatu 15)
HUMAKin opiskelijat ja henkilökunta voi noutaa  kampuksen opintosihteereiltä

Osallistumisoikeus korkeakoululiikuntaan

Tämä kiertää ankkurilinkkien toimimattomuutta

Tämä kiertää ankkurilinkkien toimimattomuutta

 

Hallintojohtajan päätös yliopistoliikunnan palvelujen käyttöoikeudesta

 

Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunta järjestää

 • Jyväskylän korkeakoululiikuntaa, johon sisältyvät ryhmäliikuntatunnit ja palloiluvuorot sekä yhteisiä tapahtumia. Nämä on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän alueyksikön opiskelijoille
 • yliopistoliikuntaa, johon sisältyy kursseja, eri lajien vapaavuoroja sekä muuta vain Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua toimintaa

1. Seuraavat opiskelija- ja henkilöryhmät ovat oikeutettuja osallistumaan yliopistoliikunnan koko tarjontaan (ml. Jyväskylän korkeakoululiikunta) yliopistoliikunnan hinnaston mukaisesti.

 • Jyväskylän yliopistossa perus- ja jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet Jyväskylän yliopistoon läsnä oleviksi kuluvalle lukuvuodelle. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa vierailevina jatko-opiskelijoina tai vaihto-opiskelijoina läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa JOO-opintoja suorittavat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistoon tai sen tytäryhtiöihin palvelussuhteessa olevat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa henkilökuntakortilla tai vastaavalla todistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa apurahalla työskentelevät, jotka eivät ole palvelussuhteessa yliopistoon, mutta jotka työskentelevät yliopiston tiloissa laitosjohtajan luvalla. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa apurahatutkijan kortilla.

 2.  Seuraavat opiskelija- ja henkilöryhmät ovat oikeutettuja osallistumaan Jyväskylän korkeakoululiikunnan koko tarjontaan

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä avoimen ammattikorkeakoulun päätoimisen lailla (minimi 5 op / kk) opiskelevat (esim. polkuopiskelijat), jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa ateriatukikortilla.
 • Jyväskylän ammattikorkeakouluun palvelussuhteessa oleva henkilöstö, joka voi todistaa osallistumisoikeutensa henkilökuntakortilla.
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän alueyksikön opiskelijat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.

 3. Jyväskylän yliopiston tutkintoa täydentävät opiskelijat, erillisen opintokokonaisuuden suorittajat, avoimen yliopiston opiskelijat sekä yliopiston sivutoimiset tuntiopettajat eivät ole oikeutettuja yliopistoliikunnan palveluihin.

 Liikuntamaksuista päätetään erikseen.

Tämä päätös kumoaa kaikki aikaisemmat yliopistoliikunnan käyttöoikeudesta annetut päätökset.

 

Jyväskylässä  8.12.2015

 Hallintojohtaja Kirsi Moisander