Liikuntatarra on pääsylippusi korkeakoululiikunnan palveluihin!Osta liikuntatarra:

JY opiskelijat ja henkilökunta
JAMK opiskelijat ja henkilökunta
HUMAK (Jyväskylä) opiskelijat


Liikuntatarramaksut kesä 2017

Jos sinulla ei ole vielä koko lukukauden tai kevätlukukauden liikuntatarraa, voit ostaa kesätarran.

 • Yhdistelmätarralla 30 € saat käyttöösi kaikki Korkeakoululiikunnan palvelut, jolla voit osallistua ryhmäliikuntatunneille ja palloiluvuoroille ja käyttää Kortepohjan* ja Monitoimitalon** kuntosalia. Lisäksi tarralla pääsee kesän ajan käyttämään Tantereen vapaavuoroja.
 • Ryhmäliikunta- ja palloilutarralla 20€ voit osallistua ryhmäliikuntatunneille  ja palloiluvuoroille. Lisäksi tarralla pääsee kesän ajan käyttämään Tantereen vapaavuoroja.
 • Kuntosalitarralla 15€* pääset Kortepohjan ja Monitoimitalon kuntosaleille.

Tarrat ovat voimassa elokuun loppuun saakka.


*Kortepohjan kuntosalille tarvitset maksuttoman avainkortin, jonka voi noutaa Yliopistokauppa Sopista.
**Monitoimitalon kuntosalille tarvitset 7€ maksavan rannekkeen, jonka voit lunastaa ensimmäisen käyntisi yhteydessä Monitoimitalon vahtimestareilta. Ranneke jää sinulle ja voit käyttää sitä määräämättömän ajan. 

Liikuntatarran noutaminen

JYn opiskelijat ja henkilökunta voi noutaa liikuntatarran Yliopistokauppa Sopista (Seminaarinkatu 15)
JAMKin opiskelijat ja henkilökunta voi noutaa liikuntatarran JAMKOn toimistolta (opiskelijat) tai Rajakadun INFOpisteestä (henkilökunta) tai Yliopistokauppa Sopista (Seminaarinkatu 15)
HUMAKin opiskelijat ja henkilökunta voi noutaa  kampuksen opintosihteereiltä

Osallistumisoikeus korkeakoululiikuntaan

Tämä kiertää ankkurilinkkien toimimattomuutta

Tämä kiertää ankkurilinkkien toimimattomuutta

 

Hallintojohtajan päätös yliopistoliikunnan palvelujen käyttöoikeudesta

 

Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunta järjestää

 • Jyväskylän korkeakoululiikuntaa, johon sisältyvät ryhmäliikuntatunnit ja palloiluvuorot sekä yhteisiä tapahtumia. Nämä on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän alueyksikön opiskelijoille
 • yliopistoliikuntaa, johon sisältyy kursseja, eri lajien vapaavuoroja sekä muuta vain Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua toimintaa

1. Seuraavat opiskelija- ja henkilöryhmät ovat oikeutettuja osallistumaan yliopistoliikunnan koko tarjontaan (ml. Jyväskylän korkeakoululiikunta) yliopistoliikunnan hinnaston mukaisesti.

 • Jyväskylän yliopistossa perus- ja jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet Jyväskylän yliopistoon läsnä oleviksi kuluvalle lukuvuodelle. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa vierailevina jatko-opiskelijoina tai vaihto-opiskelijoina läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa JOO-opintoja suorittavat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä oleviksi opiskelijoiksi. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistoon tai sen tytäryhtiöihin palvelussuhteessa olevat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa henkilökuntakortilla tai vastaavalla todistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa apurahalla työskentelevät, jotka eivät ole palvelussuhteessa yliopistoon, mutta jotka työskentelevät yliopiston tiloissa laitosjohtajan luvalla. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa apurahatutkijan kortilla.

 2.  Seuraavat opiskelija- ja henkilöryhmät ovat oikeutettuja osallistumaan Jyväskylän korkeakoululiikunnan koko tarjontaan

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä avoimen ammattikorkeakoulun päätoimisen lailla (minimi 5 op / kk) opiskelevat (esim. polkuopiskelijat), jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa ateriatukikortilla.
 • Jyväskylän ammattikorkeakouluun palvelussuhteessa oleva henkilöstö, joka voi todistaa osallistumisoikeutensa henkilökuntakortilla.
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän alueyksikön opiskelijat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.

 3. Jyväskylän yliopiston tutkintoa täydentävät opiskelijat, erillisen opintokokonaisuuden suorittajat, avoimen yliopiston opiskelijat sekä yliopiston sivutoimiset tuntiopettajat eivät ole oikeutettuja yliopistoliikunnan palveluihin.

 Liikuntamaksuista päätetään erikseen.

Tämä päätös kumoaa kaikki aikaisemmat yliopistoliikunnan käyttöoikeudesta annetut päätökset.

 

Jyväskylässä  8.12.2015

 Hallintojohtaja Kirsi Moisander