Yliopistoliikunnan palvelujen käyttöoikeus

Tämä kiertää ankkurilinkkien toimimattomuutta

Tämä kiertää ankkurilinkkien toimimattomuutta

 

Talousjohtajan päätös 24.1.2018

 

 • Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunta järjestääJyväskylän korkeakoululiikuntaa, johon sisältyvät ryhmäliikuntatunnit, palloiluvuorot sekä yhtei¬siä kuntosalipalveluja ja tapahtumia. Nämä on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän alueyksikön opiskelijoille.
 • yliopistoliikuntaa, johon sisältyy kursseja, eri lajien vapaavuoroja sekä muuta vain Jyväskylän yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitettua toimintaa.

1. Seuraavat opiskelija- ja henkilöryhmät ovat oikeutettuja osallistumaan yliopistoliikunnan koko tarjontaan (ml. Jyväskylän korkeakoululiikunta) yliopistoliikunnan hinnaston mukaisesti.

 • Jyväskylän yliopistossa perus- ja jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet Jyväskylän yliopistoon läsnä oleviksi kuluvalle lukuvuodelle. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa vierailevat jatko-opiskelijat tai vaihto-opiskelijat, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja ja liikuntapedagogiikan sivuainetta suorittavat, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus.  He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa JOO-opintoja suorittavat, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän yliopistoon tai sen tytäryhtiöihin palvelussuhteessa olevat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa henkilökuntakortilla tai vastaavalla todistuksella.
 • Jyväskylän yliopistossa apurahalla työskentelevät, jotka eivät ole palvelussuhteessa yliopistoon, mutta jotka työskentelevät yliopiston tiloissa laitosjohtajan luvalla. He voivat todistaa osallistumisoikeutensa apurahatutkijan kortilla.

2.    Seuraavat opiskelija- ja henkilöryhmät ovat oikeutettuja osallistumaan Jyväskylän korkeakoululiikunnan koko tarjontaan

 •  Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.
 • Jyväskylän ammattikorkeakouluun palvelussuhteessa oleva henkilöstö, joka voi todistaa osallistumisoikeutensa henkilökuntakortilla.
 • Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän alueyksikön opiskelijat sekä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka voivat todistaa osallistumisoikeutensa opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella.

 3. Jyväskylän yliopiston tutkintoa täydentävät opiskelijat, erillisen opintokokonaisuuden suorittajat, avoimen yliopiston opiskelijat sekä yliopiston sivutoimiset tuntiopettajat eivät ole oikeutettuja yliopistoliikunnan palveluihin.

4. Hallintojohtaja Kirsi Moisander on 15.9.2017 tehnyt päätöksen korkeakoululiikunnan ulkopuolisista käyttäjistä.

Palveluihin okeutettavasta liikuntamaksusta päätetään erikseen.

Tämä päätös kumoaa kaikki aikaisemmat yliopistoliikunnan käyttöoikeudesta annetut päätökset.

 

Päivi Seppä
Talousjohtaja